РЕШЕНИЈА ЗА ХИБРИДНА ЕНЕРГИЈА

РЕШЕНИЈА ЗА ХИБРИДНА ЕНЕРГИЈА

 

Хибридниот модул за производство на електрична енергија Cat® е дизајниран за непосредно добивање струја во случај на елементарни непогоди, за воени примени, мали села и градежни терени. Овозможува обновлива енергија во единствен модул кој може брзо да се употреби на терен. Модулот содржи фотоволтаични модули како примарен извор на енергија со складиште за енергијата и резервен генераторски сет за производство на енергија кога нема достапна фотоволтаична енергија.

 

Хибриден модул за производство на електрична енергијаКаталог