ZGJIDHE TË ENERGJISË HIBRIDE

ZGJIDHE TË ENERGJISË HIBRIDE

 

Moduli i energjisë hibride Cat® është i dizenjuar për energji të menjëhershme në rast fatkeqësishë, aplikime ushtarake, fshatra të vegjël, dhe kantiere ndërtimi. Siguron energji të rinovueshme në një modul të vetëm i cili mund të çohet lehtësisht në kantier. Moduli përmban module fotovolatike si burim kryesor energjie me ruajtje të energjisë dhe një set gjeneratori në pritje për fuqi kur energjia PV nuk është e disponueshme.

 

Moduli i Energjisë HibrideKatallog