HIBRIDNA ENERGETSKA RJEŠENJA

HIBRIDNA ENERGETSKA RJEŠENJA

 

Cat-ov® hibridni energetski modul je izrađen tako da pruža trenutnu energiju u cilju pomoći kod prirodnih nesreća, upotrebe u vojne svrhe, za manja sela i gradilišta. Osigurava obnovljivu energiju u jedinstvenom modulu koji se brzo može dopremiti na lokaciju. Modul sadrži fotonaponske module kao primarni izvor energije zajedno sa skladištenjem energije i pomoćnom agregatskom jedinicom koja snabdijeva energijom kada PV energija nije dostupna.

 

Hibridni energetski modul Katalog