Компактори

Компактори

КОМПАКТОРИ ЗА ЗЕМЈА

  • Моќните компактори за земја се наменети и конструирани за најтешките работи при набивање и рамнење на земјиштето.
  • Со ребрасто изработена површина на тркалата, Саt компакторите за земја создаваат поголем притисок врз тлото, поголема сила на набивање, одлично влечат и удобни се за возење.
  • Со можноста да работат при поголеми брзини, Cat компакторите за земја можат да го пратат и брзодвижечкиот скепер и влечата на зглобните дампери, во рамки од грандиозни проекти за градење патишта до изградба на помали резиденцијални објекти.
  • Компоненти докажани на терен и систем со наменски конструирани делови за продолжување на работниот век на машината.
  • Ергономски конструирани за здравјето и продуктивноста на возачот, со само еден команден уред за чие управување е потребен многу мал напор, со добра прегледност и најдобра кабина во класата. 
МоделМоторНето моќност Работна тежина Технички карактеристики
825KC15 ACERT

302 kW 

35.528 kg

Каталог

КОМПАКТОРИ ЗА ДЕПОНИИ

  • Со компоненти докажани на теренот и со долгогодишно искуство во проектирање на индустријата за отпадоци, Cat компакторите за депонии пружаат сигурност и доверба при извршување на работата во суровото опкружување на депонијата.
  • Cat компакторите за депонии се ергономски дизајнирани со цел да ја зголемат удобноста на работникот кој управува со нив. Од одлична прегледност до карактеристики кои нудат сигурност и едноставност при управувањето, Cat компакторите за депонии нудат најдобро работно опкружување во индустријата за отпад.
  • Cat компакторите за депонии се конструирани да осигураат минимален застој во работата преку достапни сервиси, групирани сервисни точки и внимание кое се пружа во клучните сервисни подрачја. Сето ова е направено така со цел Cat компакторите за депонии да го поминуваат своето време во работа, a не во поправки.
  • Ергономски конструирани за здравјето и продуктивноста на возачот, со само еден команден уред за чие управување е потребен многу мал напор, со добра прегледност и со најдобра кабина во класата.
  • Имаат сигурносни карактеристики кои ги заштитуваат луѓето кои работат во близина на компакторите. 
МоделРаботна тежина Бруто моќност Нето моќност Технички карактеристики
816K

25.809 kg

212 kW

185 kW

Каталог

826K

40.917 kg

324 kW

302 kW

Каталог

836K

55.927 kg

419 kW

370 kW

Каталог