Sita

HARTL SITA

Kompaktna i stabilna konstrukcija Hartl sita omogućuje pouzdan kapacitet prosijavanja sa niskim troškovima rada. Ovaj stroj omogućuje da se materijali preciznije klasificiraju i razdvoje. Zamjenljiva sita omogućuju prosijavanje i klasiranje u različitim, promjenljivim veličinama. Sita se mogu koristiti za pred-filtriranje (prije drobljenja) i u svrhe završne klasifikacije. Ovi proizvodi se koriste za rad sa prirodnim kamenom, za reciklažu i u poljoprivredi.  Ponosimo se što smo omogućili da su svi naši materijali i komponente vrhunskog kvaliteta. Svojim ergonomskim oblikom i inovativnom konstrukcijom, moderan izgled Hartl sita karakterizira kompletan Hartl opseg proizvoda.

 

 

MODELIHBS 800HBS 1200HBS 1600HBS 2000
Težina bagera t≥ 8≥ 13≥ 22≥ 35
Promjer bubanj-sita mm800120016002000
Dubina bubanj- sita mm50075011001100
Pritisak ulja bara130170170170
Protok ulja l/min207575120
Zapremina tereta m³0,250,801,903,40
Ukupni kapacitet m³0,511,573,705,95
Dužina mm1790239031403740
Širina mm935135518502210
Visina mm1190160021302230
Težina kg640122023204600

 

 

Hartl sito ima mnogo različitih primjena

 

 

 • Procesiranje prirodnog kamena u šljunčarama, riječnog šljunka, u kopovima pijeska, itd.
 • Razvrstavanje i rafiniranje materijala za reciklažu
 • Radovi na putu i posao ravnanja, iskopi, šumski putovi, itd.
 • Razvrstavanje gornjih slojeva u poljoprivredi
 • Prosijavanje komadića, pijeska u poslovima čišćenja plaža, itd.
 • Polaganje drenaže i cjevovoda

 

Ovo je fleksibilan i mobilan proizvod koji se koristi za ekonomično razdvajanje prirodnog kamena i reciklažu materijala na lokaciji, u minimalnom prostoru i u najkraćem roku.   
Materijali se podižu ili iskopavaju na licu mjesta i odmah razdvajaju na željene veličine korištenjem korpe-sita. Nakon prosijavanja, finalni proizvod se generalno odmah vraća i ponovo koristi na lokaciji. 

 

 

Jedinstvene uštede

Korpa-sito koju je proizveo Hartl je kvalitetno, robusno bubanj-sito koje je genijalno ugrađeno na korpu bagera.

 

Ovaj kompaktan uređaj za prosijavanje se postavlja na bager (ili sličan stroj) i pričvršćuje preko našeg sustava brze spojnice. Pogon se dobiva sa hidromotora bagera.

 

 


Nastale uštede na troškovima obuhvaćaju

 

 

 • Trošak uklanjanja i dopreme materijala
 • Moguće troškove nanošenja
 • Trošak naručivanja novih materijala
 • Troškove prijevoza i logistike
 • Broj strojeva na gradilištu - 1 bager
 • Broj rukovalaca - 1 osoba
 • Troškove drobljenja kada se koristi kao pred-sito
 • Troškove korištenja

 


Hartl sito vam omogućuje proširenje i razvijanje vaše poslovne ponude.
Vaša investicija u Hartl sito je dugotrajna vrijednost, brzo će sama sebe isplatiti dok istovremeno štiti okruženje i prirodne resurse.