Sita

HARTL SITA

Kompaktna i stabilna konstrukcija Hartl sita obezbeđuje pouzdan kapacitet prosejavanja sa niskim troškovima rada. Ova mašina omogućava da se materijali preciznije klasifikuju i razdvoje. Zamenljiva sita omogućavaju prosejavanje i klasiranje u različitim, promenljivim veličinama. Sita mogu da se koriste za pred-filtriranje (pre drobljenja) i u svrhe završne klasifikacije. Ovi proizvodi se koriste za rad sa prirodnim kamenom, za reciklažu i u poljoprivredi.  Ponosimo se što smo obezbedili da su svi naši materijali i komponente vrhunskog kvaliteta. Hartl sita su modernog izgleda zahvaljujući svojoj inovativnoj konstrukciji i ergonomskom obliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELIHBS 800HBS 1200HBS 1600HBS 2000
Težina bagera t≥ 8≥ 13≥ 22≥ 35
Prečnik doboš-sita mm800120016002000
Dubina doboš sita mm50075011001100
Pritisak ulja bara130170170170
Protok ulja l/min207575120
Zapremina tereta m³0,250,801,903,40
Ukupni kapacitet m³0,511,573,705,95
Dužina mm1790239031403740
Širina mm935135518502210
Visina mm1190160021302230
Težina kg640122023204600

  

Hartl sito ima mnogo različitih primena

 

 

 • Procesiranje prirodnog kamena u šljunkarama, procesiranje rečnog šljunka, u kopovima peska, itd.
 • Razvrstavanje i rafiniranje materijala za reciklažu
 • Radovi na putu i posao ravnanja, iskopi, šumski putevi, itd.
 • Razvrstavanje gornjih slojeva u poljoprivredi
 • Prosejavanje parčića, peska u poslovima čišćenja plaža, itd.
 • Polaganje drenaže i cevovoda

 


Ovo je fleksibilan i mobilan proizvod koji se koristi za ekonomično razdvajanje prirodnog kamena i reciklažu materijala in situ, u minimalnom prostoru i u najkraćem roku.   
Materijali se podižu ili iskopavaju na licu mesta i odmah razdvajaju na željene veličine korišćenjem kašike-sita. Nakon prosejavanja, finalni proizvod se generalno odmah vraća i ponovo koristi na lokaciji. 

 

 

Jedinstvene uštede

Kašika-sito koju je proizveo Hartl je kvalitetno, robusno doboš-sito koje se savršeno ugrađuje na kašiku bagera.

 

Ovaj kompaktan uređaj za prosejavanje se postavlja na bager (ili sličnu mašinu) i pričvršćuje preko našeg sistema brze spojnice. Pogon se dobija sa hidromotora bagera.

 

 

Nastale uštede na troškovima obuhvataju

 

 

 • Trošak uklanjanja i dopreme materijala
 • Moguće troškove nanošenja
 • Trošak naručivanja novih materijala
 • Troškove prevoza i logistike
 • Broj mašina na gradilištu - 1 bager
 • Broj rukovalaca - 1 osoba
 • Troškove drobljenja kada se koristi kao pred-sito
 • Troškove korišćenja

Hartl sito vam omogućava da proširite ili razvijete vašu poslovnu ponudu.

Vaša investicija u Hartl sito je dugotrajna vrednost, brzo će sama sebe isplatiti, dok istovremeno  štiti okruženje i prirodne resurse.