Pogledajte vaš mašinski park u kratkim crtama

Pogledajte vaš mašinski park u kratkim crtama

Product Link nudi opciju za pokrivenost satelitskom ili mobilnom mrežom na osnovu vaših regionalnih zahteva. To omogućava sveobuhvatno i fleksibilno daljinsko nadgledanje, praćenje opreme, upravljanje održavanjem itd.

 

Hardver, koji je integrisan u opremu, ima interakciju sa elektronskim kontrolnim modulima sistema da bi se obezbedilo da sve na vašoj opremi komunicira sa vama.

 

Aplikacija VisionLink vam omogućava da vidite podatke sa vaše kompletne opreme i podržava raznovrsan mašinski park, tako da možete pratite sve bez obzira na marku i model. Zahvaljujući API servisu za VisionLink, ovi podaci se mogu neprimetno integrisati u drugi poslovni softver—to vam omogućava korišćenje sakupljenih informacija u različitim aplikacijama.