VELIKA FLEKSIBILNOST U RADU SA MODELOM TERMINATOR XTRON

VELIKA FLEKSIBILNOST U RADU SA MODELOM TERMINATOR XTRON

VELIKA FLEKSIBILNOST U RADU SA MODELOM TERMINATOR XTRON

Terminator xtron ima novo razvijenu jedinicu za V-usitnjavanje šrederom koja je posebno svestrana, i podesna je za sve vrste otpada, kao i za drvo i zeleni otpad.


Visoko efikasni Komptech Terminator xtron usitnjava sve vrste materijala na podesivu veličinu zrna. Bilo da se radi o otpadnom drvetu, zelenom ili kućnom otpadu, kabastom ili komercijalnom otpadu, visoki zubi i jak motor - usklađen sa najnovijim standardima za emisiju izduvnih gasova - omogućavaju ovoj novoj izvedbi Terminatora da izvrši praktično sve poslove usitnjavanja šrederom. Tu mogućnost korisnici i kompanije koriste da fleksibilnije i ekonomičnije reaguju na različite zahteve poslova.  

 

 

 

 

Nova jedinica za V-usitnjavanje 

 

Model Terminator Xtron ima novu jedinicu za usitnjavanje, razvijenu da osigura dobro ubacivanje i efikasno usitnjavanje sa konstantnim kvalitetom izlaza. Ona ima 16 specijalno konstruisanih i primetno dužih zuba doboša, kao i odličan spoljni prečnik od 1,17 m. Visoko postavljeni zubi pružaju konstantno ubacivanje, čak i kod krupnog ili zelenog otpada. Veći spoljni prečnik sprečava obmotavanje koje bi inače prekinulo usitnjavanje. 17 zuba na kontra-nožu poboljšavaju performanse usitnjavanja. Prostor za rezanje između doboša i kontra noža se podešava hidraulikom i ostaje konstantan kada se jednom podesi. Tako može da se podesi stepen usitnjavanja šrederom da bi se dobila idealna, konzistentna veličina zrna za dalju obradu. Rešetka se može koristi ako je potrebno još sitnija izlazna frakcija.  

 

 

 

Visoka efikasnost i visoka propusnost

 

Levak sa hidrauličnim sklapanjem je zaista jedinstvena prednost. On omogućava korisniku da prilagodi otvor levka metodi utovarivanja. To omogućava efikasan rad, visoku propusnost i minimalno prosipanje. Širi prostor usitnjavanja omogućava utovarivanje bez problema čak i sa velikim utovarivačima na točkovima. Model Terminator xtron je mobilan na putu, što je bitno za korišćenje na više lokacija, sa trostrukim središnjim osovinama sa vazdušnom suspenzijom i opcionom mogućnošću pozicioniranja na lokaciji rada. Takođe, on može da se isporuči u izvedbama sa platformom sa podizanjem kukom ili šasijom na gusenicama. 

 

 

Nova hidraulična izvedba omogućava visoku propusnost 

 

U poređenju sa drugim modelima Komptech serije Terminator, Terminator xtron ima jači hidraulični pogon i poboljšanu tehnologiju kontrole. Pogon čini Caterpillar dizel motor za teške poslove koji zadovoljava najnovije standarde za emisiju izduvnih gasova. Dvostrani pogon doboša se standardno isporučuje i osigurava visok obrtni moment za materijale koji se teško usitnjavaju. Komanda brzine koja zavisi od opterećenja automatski prilagođava brzinu i snagu doboša da odgovara materijalu. Pod visokim opterećenjem to daje mašini 40 procenata veći obrtni moment, olakšava rad i obezbeđuje visoku efikasnost čak i sa najtvrđim materijalima.