Autorizovani servisni centri

Autorizovani servisni centri

Caterpillar je prisutan svuda u svijetu, tako i na Jadranu.

SLOVENIJA

Portorož, ANKERS d.o.o., tel: +386/41 40 31 06

HRVATSKA

Umag, ALMI d.o.o., mob: +385/98 214 176
Rijeka - Lovran, MARINE DIESEL SERVICE d.o.o., mob: + 385/98 216 629
Punat, BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o., mob: +385/91 16 54 310
Pula, MOTORTECH CONSULTING d.o.o., mob: +385/98 255 211
Zadar, POTENTIA d.o.o., mob: +385/95 90 48 620
Šibenik, CAPAX, mob: +385/99 788 36 18
Brodarica, MEGA YACHT d.o.o., mob: +385/91 277 26 33
Split, MATADURA, mob: +385/98 336 421

CRNA GORA

Tivat, PRENTO YACHT ASSISTANT d.o.o., mob: +382/69 655 017

Caterpillar je prisutan svuda u svijetu, tako i na Jadranu. Ovogodišnja shema ovlaštenih autorizovanih servisnih centara omogučuje vlasnicima i korisnicima brodskih motora Caterpillar siguran i pouzdan rad. Shema omogučava vlasnicima motornih jahti brz popravak i održavnaje svojih motora i tako je u shemi nekoliko poznatih nautičkih marina po cijelom Jadranu. Nisu zaboravljeni i brodari komercialnih tvdki zbog toga su autorizirani centri u nekim večim remontnim brodogradilištima na sjevernom in srednjem Jadranu. Novost je i novi ponudnik usluga sa sjedištem u Portorožu, koji zajedno sa več poznatim centrom u Kopru pokriva Sloveniju. No u toj shemi ne smijemo zaboraviti i centre Teknoxgroup Slovenija u Grosiuplju, Teknoxgroup Hrvatska u Rijeci i Splitu te Teknoxgroup Crna Gora u Podgorici. 

Mapa autorizovanih servisnih centara