CVA UGOVOR PREMIUM

CVA UGOVOR PREMIUM

Ovaj CVA ugovor obezbeđuje da Teknoxgroup sprovodi odgovarajući servis održavanja za vašu novu mašinu korišćenjem pravih delova, tačno na vreme - zajedno sa činjenicom da se možete pouzdati u Teknoxgroup za planirane i neplanirane popravke mašine - uživaćete u premijskoj zaštiti tokom 3 godine.

 

 

ŠTA VAM PRUŽA OPCIJA PREMIUM

 

   ORIGINALNI CAT DELOVI SA PROFESIONALNIM SERVISOM:

 • Paketi delova su usklađeni sa terminima redovnog održavanja.
 • Naši obučeni serviseri imaju iskustvo, veštine i alat da brzo i precizno održavaju vašu Cat mašinu, pružajući vam sigurnost da ćete imati maksimalnu raspoloživost.
 • Redovno održavanje se vrši prema Uputstvu za rukovanje i održavanje.

 

   TEKNOXGROUP PRAĆENJE STANJA MAŠINE:

 • Naši stručnjaci najbolje poznaju Cat opremu. Pružićemo vam uvid u rad vaše mašine, zajedno sa pravovremenim upozorenjima o kritičnim greškama, tako da možete da planirate zastoje, povećate raspoloživost i smanjite troškove korišćenja.

 

   TEKNOXGROUP INSPEKCIJE:

 • Pored vaših dnevnih rutinskih provera, kod svakog redovnog intervala održavanja, naši stručnjaci će proveriti sve ključne komponente i sisteme vaše opreme.
 • Nakon pregleda mašine, biće vam predstavljen izveštaj o stanju mašine, kao i predlozi rešenja za otklanjanje eventualnih nepravilnosti u radu.

 

   UVID U RAD MAŠINE I DOKUMENTACIJU:

 • Poboljšano upravljanje opremom je jedan od najboljih načina da svoj posao učinite konkurentnijim i profitabilnijim.
 • Jednostavan uvid u podatke o mašini preko Teknoxgroup portala za kupce.
 • Pristup podacima mašine kao što su radni sati, lokacija, potrošnja goriva i dijagnostičkim kodovima mašine.

 

   PREMIUM GARANCIJA:

 • Prilikom kupovine nove opreme, za određene modele mašina uz potpisivanje ovog CVA ugovora dobijate "Premium" paket garancije i garantovanu potrošnju goriva. Ovaj garantni paket u trajanju od 3 godine (do 6.000 sati) pokriva pogonski sklop, hidrauliku, tehnološke komponente, elektroniku, kabinu, kočnice, upravljanje i suspenziju - pružajući vam najveću raspoloživu zaštitu od nepredviđenih troškova popravki tokom trajanja ugovora.

 

   TEKNOXGROUP S•O•S ANALIZA CAT FLUIDA:

 • Teknoxgroup S•O•S analiza je proces osmišljen da pretvori podatke dobijene analizom fluida u informacije bitne za upravljanje opremom i smanjenje troškova rada mašine.
 • Uzorke fluida ocenjujemo na osnovu kompletnog znanja o proizvodu, osobinama fluida i uvidom u globalnu bazu podataka o Cat mašinama.

 

WHY ZA KOGA JE DOBRA OPCIJA PREMIUM

Uz sve prednosti Standard opcije, Premium opcija vam može dodatno pružiti sveobuhvatnu zaštitu opreme tokom trajanja CVA ugovora.

Opcija Premium uključuje Cat fluide, čiju analizu vrši Teknoxgroup.

Opcija Premium uključuje podatke naprednog praćenja rada mašine, izveštaje i stručne konsultacije.

 

 

PREGLEDAJTE BROŠURU SERVISNIH UGOVORA

i pronađite pravu opciju za svoje poslovanje.