Saglasnost za prikupljanje podataka o ličnosti

Saglasnost za prikupljanje podataka o ličnosti

Saglasnost za prikupljanje podataka o ličnosti

U skladu sa članom 13. Uredbe (EU) 2016/679 i članom 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, [društvo] (Rukovalac podataka) Vas obaveštava da će prikupljeni Lični podaci prikupljani u ovom obrascu biti obrađeni kako bi se odgovorilo na Vaš zahtev, te, pod uslovom Vaše dozvole, za korišćenje Vaših ličnih podataka u svrhe marketinga, kao što je dodavanje adrese Vaše elektronske pošte našoj službi za slanje obaveštenja i slanje reklamnih obaveštenja za proizvode i usluge koje nudi Teknoxgroup. TEKNOXGROUP KOSOVO l.l.c. neće slati i drugima dostavljati prikupljene Lične podatke, osim u meri koja je neophodna za svrhu obrade. Vaše lične podatke će obrađivati samo posebno ovlašćena lica za pristup i obradu podataka. Vaši lični podaci će biti čuvani u razdoblju koje ne prekoračuje svrhe radi kojih su podaci prikupljeni i naknadno obrađeni. Član 15. i dalje Uredbe EU i član 19 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije poznaje nekoliko prava Ispitanika, koje Vas pozivamo da pažljivo pregledate. Između navedenih prava, podsećamo Vas na pravo dobijanja potvrde o postojanju ličnih podataka u našem Društvu; pravo na obaveštenost o svrsi obrade i o predviđenom vremenu u kojem će Vaš lični podatak biti čuvan u našem Društvu; pravo na ispravku, integraciju, ažuriranje, brisanje, anonimizaciju Vaših ličnih podataka ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni. Da biste ostvarili prava Ispitanika, molimo Vas da se direktno obratite TEKNOXGROUP KOSOVO l.l.c., Auto put za Niš 17, Vrčin, Beograd, Srbija, email: contact-hr@teknoxgroup.com.