Održavanje

Održavanje

U Teknoxgroup-i, naša podrška vašim mašinama prevazilazi samu prodaju tako da je dostava nove, polovne ili iznajmljene jedinice samo početak naše podrške. Kako bismo pokazali našu predanost, na svim teritorijama Teknoxgroup-e imenovali smo četrnaest predstavnika proizvodne podrške (tzv. PSR-ova). Većina njih su bivši servisni tehničari sa godinama terenskog iskustva, sa veštinama  i znanjem. I što je najvažnije, to su ljudi koje vi poznajete i kojima možete da verujete; njihov zadatak je da vas posete na licu mesta ili u vašoj kancelariji, sa samo jednom misijom:

Smanjivanje vaših operativnih troškova i troškova održavanja

  • kroz sprečavanje vremena ispada,
  • kroz održavanje vaše opreme u najboljem stanju,
  • kroz produžavanje životnog veka komponenti, a time i vaše opreme.

S obzirom na svoju potpunu obučenost kako u pogledu poznavanja rezervnih delova tako i u pogledu servisa, oni će, shodno vašim potrebama prilagoditi našu ponudu. Praktično, vi ćete ih ceniti kao prave konsultante u svom poslu, u potpunosti opredeljene povećanju vašeg profita. 

PSR predstavnici će pristupiti vašim operaterima sa SAVETIMA kako da ispravno koristite jedinice, kako biste uvek izvukli maksimum sa najnižim mogućim troškovima, tako da ćete biti upoznati sa sledećim konceptima: 

Koncepti koji su već prepoznati i priznati od strane naših kupaca kao oni koji štede i koji predstavljaju pametne alate. Zašto ih ne biste isprobali? 

Koristite sledeći alat kako biste otkrili PSR predstavnika koji pokriva vaše područje. Ja bih rekla: Koristite sledeći alat kako biste otkrili svog PSR predstavnika. Stupite u vezu sa njim i dogovorite se o poseti na željenoj lokaciji. Nećete zažaliti!