SPECIJALIZOVANI SMO ZA KOMPOST

SPECIJALIZOVANI SMO ZA KOMPOST

SPECIJALIZOVANI SMO ZA KOMPOST

Biootpad ima važnu ulogu u ekonomskom planu EU za reciklažu. Njegovo odvojeno sakupljanje je propisano u mnogim zemljama EU i pomaže da se očuvaju resursi, zaštiti klima i očuva zemljište. Problem je sve veća količina primesa.


U poslednje vreme, sve veća količina primesa u kompostu ugrožava ne samo visok kvalitet zemljišta napravljenog sa njim, nego i prihvatanje izgrađeno tokom toliko godina napornog rada. Primese nastaju tako što ljudi bacaju pogrešne stvari u organski otpad, a većina njih je plastična. Sa našim iskustvom i strašću za kompostiranje, sarađujemo sa drugim tehnološkim kompanijama na izradi mašina i procesnih rešenja, kako bismo napravili upotrebljiv kompost od kontaminiranog biootpada. Ovde želimo da vam damo kratak pogled.

 

Pažljivo drobljenje

Mnoge primese u biootpadu mogu de se uklone tokom obrade, sve dok se previše ne usitne. Preterano usitnjavanje plastičnih materijala najbolje je izbeći korišćenjem sporohodnih šredera. U ovu svrhu, Komptech nudi šredere Terminator sa jednom osovinom i Crambo sa dve osovine. Oba mogu da se konfigurišu za selektivno usitnjavanje podešavanjem i opcijama opreme za jedinicu za usitnjavanje. Predusitnjavanje može da se preskoči da bi se izbeglo pravljenje suviše sitnih primesa na početku procesa kompostiranja.

 

Klasiranje prosejavanjem pre kompostiranja postaje sve važnije

Klasiranje prosejavanjem je najefikasniji korak u procesu otklanjanja primesa i vrši se na skoro svim lokacijama, obično nakon faze truljenja. Kompost mora da ispunjava stroge granične vrednosti za primese, dok takva pravila ne postoje za biootpad. Međutim, trenutno se radi na definisanju parametara kvaliteta za organski materijal nakon obrade i pre kompostiranja. Na primer, prosejavanje pre kompostiranja na 80 mm i uklanjanje ili sortiranje primesa je opcija za jako kontaminirane primarne sirovine. U tu svrhu mogu da se koriste gruba doboš-sita i zvezdasta sita, a u nekim slučajevima diskovi ili separatori sa spiralnom osovinom. Ove tehnologije su dostupne kod kompanije Komptech u širokom spektru mogućnosti, u većini slučajeva sa verzijama za stacionarnu i mobilnu upotrebu.

 

Pojavljivanje novih tehnologija

Fino prosejavanje najčešće vrše doboš sita, iza kojih slede zvezdasta sita, često u kombinaciji sa vazdušnom separacijom. Očigledno je da će mašine za prosejavanje u budućnosti morati da rade sa manjim veličinama zrna. U razvoju su tehnologije prosejavanja koje kombinuju snažno kretanje materijala (zvezdasta sita, elastična sita) i sita od osam i manje milimetara. Trenutno, mašine za automatsko sortiranje koje koriste blisko infracrveno prepoznavanje ili prepoznavanje boja i slika za odvajanje primesa od biogenog otpada nisu u opštoj upotrebi. Ali sve veći broj postrojenja primenjuje ovu vrstu tehnologije za kompost, kompost sa primesama ili usitnjene sirovine.

Treba napomenuti da postoje ograničenja u tehničkim mogućnostima, a što je još važnije, u finansiranju ovakvih rešenja. Stoga, važan korak je poboljšanje izvornog materijala. Informativne kampanje, kao i monitoring, pomažu da se smanji količina primesa u organskom otpadu. Konačno, na svima nama je da li će plastika ući u zeleni otpad ili ne.