ODGOVORNOST ZA SUTRA

ODGOVORNOST ZA SUTRA

ODGOVORNOST ZA SUTRA

Svet se suočava sa velikim izazovima. Naš cilj je da damo svoj pozitivan doprinos kroz održivost i odgovorno preduzimačko delovanje.


Kao stručnjaci u tehnologiji životne sredine i iz naših uverenja, želimo da budemo odgovorni prema životnoj sredini, ljudima i društvu. „Održivost i društvena odgovornost su osnovna komponenta naše korporativne DNK“, kaže Heinz Leitner, generalni direktor kompanije Komptech GmbH. Komptech GmbH podržava Ciljeve održivog razvoja Agende 2030 koju su članice Ujedinjenih nacija usvojile 2015. godine, sa posebnim fokusom na ciljeve 7, 12 i 13. 

 

Tehnologijom za zdraviju životnu sredinu

Mi razvijamo rešenja za rukovanje čvrstim otpadom i drvnom biomasom u cilju poboljšanja života ljudi i životne sredine. Stoga, mi proizvodimo dobro dizajnirane mašine, vrhunskog kvaliteta i dugog životnog veka. Na taj način, dajemo značajan doprinos održivosti. Kako se otpad pretvori ponovo u sirovi materijal, upravljanje materijalima postaje cirkularna ekonomija.

 

Pored direktog globalnog transfera tehnologije, naš zadatak u Komptech-u je da našim klijentima i partnerima obezbedimo sveobuhvatnu uslugu i trening. Ova saradnja nam donosi zajednički uspeh na duže staze, kao i održivi razvoj sa dobrim rezultatima u poslovanju.

 

Smanjenje ugljeničnog otiska


Mi takodje intenzivno radimo na strategiji da u doglednoj budućnosti postanemo kompanija koja ne koristi ugljen-dioksid. Na ovaj način, grupacija Komptech pruža značajan doprinos održivom razvoju privrede, društva i očuvanju životne sredine.