Услуги

Услуги

Изнајмување на машини

За изнајмување Ви нудиме машини со комплетна конфигурација и целосна опременост, така што ќе можете успешно да го скратите времето потребно за извршување на работните задачи и трошоците за нив. TG RENT е наш бренд за изнајмување градежна механизација.

Одржување и сервисирање

Сета потребна поддршка за работа и ефикасно користење на Вашите машини Ви нудиме и по купувањето на машината. Во компанијата имаме 3 сервисери, кои имаат искуство од теренот и кои континуирано учат и го надополуваат своето знаење. Нивна задача е да Ве посетат, на терен или во работните простории, и да Ве посоветуваат како да ги намалите трошоците за одржување и работење.