Reduktoni kostot e posedimit & operimit

Reduktoni kostot e posedimit & operimit

Monitoroni përdorimin e përditshëm të karburantit, të trajektorëve të kamionëve të karburantit dhe përdorimin i pajisjeve ditëpas dite, orë pas ore, në rrugë efikase, për të menaxhuar në mënyrë sa më efektive asetet  e tua, performancën dhe gjendjen e tyre. Kufizoni  ingranazhet më të mëdhenj të kostove kryesore të biznesit tuaj, përmes monitorimit proaktiv të nevojave të përdorimit dhe të mirëmbajtjes.


Me informacionin e Product Link , ju mund të caktoni  pajisjet aty  ku është e nevojshme më shumë, duke mkasimizuar  përdorimin e tyre. Plus, ju mund të ngrini me lehtë kufijtë në terren  dhe te vendosni  alarme sigurie për t'ju informuar për përdorimin e pajisjeve të paautorizuara. Për efikasitet  maksimal, ju mund të identifikoni përdorimin joefikas, te caktoni ekipin në madhësinë e duhur, të kontrolloni shpenzimet e karburantit, dhe të shikoni të gjitha mundësitë e përmirësimit.

 

Duke përdorur Product Line  për të monitoruar dhe menaxhuar gjendjen e aseteve tuaja, ju në mënyrë efektive mund të planifikoni  dhe të kryeni shërbimet dhe mirëmbajtjen  për të zgjatur jetën e aseteve dhe për të shmangur dështimet e kushtueshme mekanike. Product Link ju lejon të punoni me shitësin tuaj për të krijuar nje plan shërbimi të përballueshëm dhe fleksibël për veprimtaritë tuaja.