Smanjuje troškove posjedovanja i rada

Smanjuje troškove posjedovanja i rada

Pratite dnevnu potrošnju goriva, efikasno usmjeravajte cisterne sa gorivom i pratite korištenje opreme dan po dan, sat po sat u cilju efektivnog upravljanja performansama i stanjem vaših sredstava. Obuzdajte glavne troškove vašeg poslovanja putem proaktivnog praćenja korištenja i potreba za održavanjem.

 

Sa informacijama sa Product Linka, možete premjestiti opremu tamo gdje je najpotrebnija i time povećati iskorištenost. Pored toga, možete lako postaviti granice gradilišta i bezbjednosna upozorenja kako bi imali informacije o neovlaštenom korištenju opreme. Za maksimalnu efikasnost možete identifikovati neefikasno korištenje, odrediti pravu veličinu vašeg mašinskog parka, kontrolisati troškove goriva i uvidjeti mogućnost poboljšanog usmjeravanja.

 

 

Korištenjem Product Linka za praćenje i upravljanje stanjem vaše opreme, možete efektivno planirati i sprovoditi servise i održavanje kako bi produžili vijek opreme i izbjegli skupe mehaničke kvarove. Product Link dozvoljava vam rad sa vašim dilerom na pravljenju fleksibilnog, pristupačnog servisnog plana za vaš rad.