Kontakt

Kontakt

Teknoxgroup BH d.o.o.

Rajlovačka cesta bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

033 776 300
033 776 303
contact-ba@teknoxgroup.com

 

Teknoxgroup BH d.o.o.

Magistralni put bb
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

035 541 418 
035 541 419 
contact-ba@teknoxgroup.com

 

Teknoxgroup BH d.o.o.

Svetosavska bb
Glamočani- Laktaši
Bosna i Hercegovina

051 508 730
051 508 140
051 586 930
contact-ba@teknoxgroup.com

Nova mehanizacija

Mevludin Alihodžić

033 776 309
062 349 007
mevludin.alihodzic@teknoxgroup.com

Maja Kragulj

066 442 242
051 508 141
maja.kragulj@teknoxgroup.com

Hana Zuhrić

033 776 310
061 135 639
hana.zuhric@teknoxgroup.com

Korištena oprema

Mevludin Alihodžić

033 776 309
062 349 007
mevludin.alihodzic@teknoxgroup.com

Maja Kragulj

066 442 242
051 508 141
maja.kragulj@teknoxgroup.com

Hana Zuhrić

033 776 310
061 135 639
hana.zuhric@teknoxgroup.com

Energija i pogon

Predrag Aleksić

033 776 322
061 903 486
predrag.aleksic@teknoxgroup.com

Eldin Jugo

033 776 306
061 487 592
eldin.jugo@teknoxgroup.com

Brodski motori

Kenan Devlić

033 776 318
061 221 239
kenan.devlic@teknoxgroup.com

Eldin Jugo

033 776 306
061 487 592
eldin.jugo@teknoxgroup.com

Industrijski motori

Predrag Aleksić

033 776 322
061 903 486
predrag.aleksic@teknoxgroup.com

Kenan Devlić

033 776 318
061 221 239
kenan.devlic@teknoxgroup.com

Eldin Jugo

033 776 306
061 487 592
eldin.jugo@teknoxgroup.com

Rezervni dijelovi

Vedad Lakota

033 776 317
062 760 761
vedad.lakota@teknoxgroup.com

Edin Begović

035 541 419
061 136 005
edin.begovic@teknoxgroup.com

Lazo Kovačević

051 508 142
065 921 171
lazo.kovacevic@teknoxgroup.com

Servis

Avdo Arnautović

033 776 314
061 171 186
avdo.arnautovic@teknoxgroup.com

Work Tools

Mevludin Alihodžić

033 776 309
062 349 007
mevludin.alihodzic@teknoxgroup.com

Hana Zuhrić

033 776 310
061 135 639
hana.zuhric@teknoxgroup.com

Maja Kragulj

066 442 242
051 508 141
maja.kragulj@teknoxgroup.com

3D i 2D automatizacija mehanizacije

Mevludin Alihodžić

033 776 309
062 349 007
mevludin.alihodzic@teknoxgroup.com

Maja Kragulj

066 442 242
051 508 141
maja.kragulj@teknoxgroup.com

Tretman odpada

Mevludin Alihodžić

033 776 309
062 349 007
mevludin.alihodzic@teknoxgroup.com

Maja Kragulj

066 442 242
051 508 141
maja.kragulj@teknoxgroup.com

ODRŽAVANJE I PODRŠKA

Avdo Arnautović

033 776 314
061 171 186
avdo.arnautovic@teknoxgroup.com

Amir Semić

033 776 311
061 753 546
amir.semic@teknoxgroup.com

NAJAM OPREME

Mevludin Alihodžić

033 776 309
062 349 007
mevludin.alihodzic@teknoxgroup.com

Maja Kragulj

066 442 242
051 508 141
maja.kragulj@teknoxgroup.com

Hana Zuhrić

033 776 310
061 135 639
hana.zuhric@teknoxgroup.com

Lokacija tvrtke