Поправка пред дефект (Repair Before Failure - RBF)

Поправка пред дефект (Repair Before Failure - RBF)

Teknoxgroup нуди ремонт на компонентите со паушален надомест за поправки на компонентите при Поправка пред дефект (Repair Before Failure - RBF).

Оваа опција Ви овозможува точно да знаете кои ќе бидат Вашите трошоци за поправка пред да се започне со работата.

При воведувањето во Поправка пред дефект, нашите „ PSR “ претставници ќе Ви објаснат како ќе биде извршена поправката, притоа давајќи Ви професионални совети и упатства за обновување, замена или ремонт – и објаснувајќи ги аргументите за и против за секоја од постапките. Поправката пред дефект е многу разумна опција. Подобро е да се заменат држачите и заптивките за време на планиран застој, отколку да се чека дефект и скапа поправка.

Ќе бидете благодарни за оваа опција, бидејќи е побрз и поповолен начин да ја средите Вашата опрема.