Riparim Para Difektit (RBF)

Riparim Para Difektit (RBF)

Teknoxgroup-i ofron Tarifa Fikse per riparimin e komponenteve perpara ndodhjes se difektit
Ky opsion ju jep mundësinë të dini me saktësi se sa do të jetë kostoja e riparimeve, përpara se të nisë puna.

Kur t'ju paraqesë opsionin e Riparimit Para Difektit, përfaqësuesi ynë i mbështetjes për produktet (PSR) do të shpjegojë edhe mënyrën se si do të bëhet riparimi, duke ju dhënë këshilla dhe udhëzime profesionale nëse keni nevojë për riparime, zëvendësim apo remont kapital – dhe duke shpjeguar avantazhet dhe disavantazhet e secilit.

Riparimi Para Difektit eshte i vlefshem per ju. Është më mirë që kushinetat dhe gominat të zëvendësohen ne nje periudhe te paracaktuar, sesa të pritet derisa të prishen e pastaj riparimi të kushtojë shtrenjtë.
Do të arrini vetë në përfundimin që kjo është menyra më e shpejtë dhe me kosto te kontrolluar per te menaxhuar makinerite tuaja.