КОНТРОЛА НА МАШИНАТА

КОНТРОЛА НА МАШИНАТА

КОМПОНЕНТИ ЗА КОНТРОЛА НА НАГИБОТ

Зарем вашата машина не го заслужува најдоброто?  Компанијата „Trimble” произведува долготрајни, прецизни компоненти за вашиот систем за контрола на нагибот, со докажан квалитет на кој можете да се потпрете.

 

КОНТРОЛА НА НАГИБОТ КАЈ ДОЗЕРИТЕ

Подобра контрола на ножот. Поголема брзина при работењето. Единствено GCS900 со опцијата GradeMax  ви овозможува да правите поквалитетни нагиби , побрзо, во било каков материјал.

КОНТРОЛА НА НАГИБОТ КАЈ МОТОРНИТЕ ГРЕЈДЕРИ


За завршниот  нагибот  потребни се помалку поминувања. Материјалот се распоредува побрзо со милиметарска прецизност. Ако го имате системот GCS900 на вашиот грејдер, ќе ги одржувате трошоците на минимум и ќе реализирате поголем профит.

 

КОНТРОЛА НА НАГИБОТ КАЈ БАГЕРИТЕ

Максимална ефикасност за вашиот багер. Сите зборуваат за ова, но единствено „Trimble” ја овозможува и испорачува.

 

КОНТРОЛА НА НАГИБОТ ЗА КОМПАКТНИ МАШИНИ

Максимизирајте ја контролата, брзината и флексибилноста на вашата компактна опрема. Сега вашите „мини” машини можат да значат „макси” продуктивност.

GNSS РАДИО ПРИЕМНИЦИ ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

Радио приемниците на компанијата „Trimble” нудат флексибилни конфигурациски опции  и огромна  доверливост  при ефикасното користење на   GNSS на градилиштето.

 

УНИВЕРЗАЛНИТЕ ТОТАЛНИ СТАНИЦИ SPS730  И  SPS930

Ништо не е ни одблизу подобро.  Универзални тотални станици на „Trimble” ја предводат индустријата во поглед на прецизноста, опсегот и доверливоста при финото порамнување, изградба на патишта, скенирање  и мерење на локација.

 

КОНТРОЛА НА НАБИВАЊЕ ЗА ВАЉАК ЗА ЗЕМЈА


Системите за контрола на набивањета на компанијата „Trimble”  ви помагаат побрзо и поефикасно  да добиете образец од ваљакот  и да ја постигнете вашата зацртана цел и густина. Навистина интелигентно набивање .

СИСТЕМИ ЗА БУШЕЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ НА СТОЛБОВИ  DPS900 

Ја зголемуваат безбедноста, прецизноста и ефикасноста кај бушењето и поставувањето столбови. Цел ден. Цела ноќ. Во било какви временски услови.