SISTEMI ZA SKLADIŠČENJE ENERGIJE (ESS)

SISTEMI ZA SKLADIŠČENJE ENERGIJE (ESS)

 

Catov modul za skladiščenje energije (time shift module) je nadgradljiv sistem z možnostjo hitrega premeščanja, ki ga uporabljamo za shranjevanje energije. Sistemi za shranjevanje energije se lahko integrirajo s sončnimi ali drugimi obnovljivimi viri za shranjevanje energije iz prekomerne proizvodnje obnovljivega vira in se uporabijo takrat, kadar obnovljivi vir ni na voljo. Catovi sistemi za shranjevanje energije lahko v primeru izpada električne energije napravam zagotavljajo tudi začasno rezervno napajanje.

Catov modul PGS nadgradljiv sistem z možnostjo hitrega premeščanja, ki ga uporabljamo za shranjevanje energije. Modul PGS se lahko integrira s sončnimi ali drugimi obnovljivimi viri in tako za nekaj časa napravam zagotavlja napajanje, kadar obnovljivi vir ni na voljo ali rotacijsko rezervo za optimizacijo učinkovitosti generatorja. Ta sistem napravam omogoča začasno rezervno napajanje v primeru izpada električne energije.

 

Modul za skladiščenje energije (Time shift module)Katalog
Modul stabilnosti mreže (PGS) (Grid stability module)Katalog