СИСТЕМИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ ЕНЕРГИЈА (ESS)

СИСТЕМИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ ЕНЕРГИЈА (ESS)

 

Модулот за сменско производство на електрична енергија Cat® е скалабилен систем за складирање на енергија кој може брзо да се употреби на терен. Системите за складирање енергија може да се интегрираат со соларни или со други обновливи извори за да се складира енергијата од прекумерното производство на обновливиот извор и истата да се користи кога обновливиот извор не е достапен. Cat системите за складирање енергија исто така ги снабдуваат објектите со привремена резервна електрична енергија во случај на прекин во снабдувањето.

Модулот Cat PGS е скалабилен систем за складирање на енергија кој може брзо да се употреби на терен. PGS може да се интегрира со соларни или со други обновливи извори за да овозможи струја со кратко времетраење кога обновливиот извор не е достапен или виртуелна ротирачка резерва со цел да се оптимизира ефикасноста на генераторските сетови. Овој систем ги снабдува објектите со привремена резервна електрична енергија во случај на прекин во снабдувањето.

Модул за сменско производство на електрична енергија Каталог
Модул за стабилност на мрежата (PGS) Каталог