Njoftim per privatesi (e-mail)

Njoftim per privatesi (e-mail)

Ju e keni marrë këtë mesazh sepse keni autorizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale për të marrë mesazhe promocionale të produkteve tona dhe për t'u bërë pjesë e shërbimit tonë të buletinit. Adresa dhe informacioni juaj personal do të ruhen në mënyrë të sigurtë në bazën tonë të të dhënave. Nëse ju nuk doni të merrni këto mesazhe nga Teknoxgroup Shqiperi shpk në të ardhmen, ju lutemi çregjistrohuni.