Zaposlitveni obrazec

Zaposlitveni obrazec

Izjava o zasebnosti

Spoštovani kandidat,

V skladu s 13. členom Uredbe EU 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju “GDPR”) vas obveščamo, da bodo vaši osebni podatki zbrani in obdelovani s strani Teknoxgroup Slovenija d.o.o. kot upravljavca podatkov, za potrebe kadrovskega izbora in pri zaposlitvi oseb v družbah Teknoxgroup, s sedežem znotraj EU ali državah zunaj EU, ki zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe v skladi z GDPR. Obdelovanje lahko zajema informacije o zdravstvenem stanju, v kolikor je podano vaše predhodno izrecno soglasje. Glede na vrsto stika, ki ga ima prosilec uporablja za komunikacijo z našo družbo (na primer prostovoljna prijava, prijava preko spleta, razgovor z iskalcem kadrov), se lahko razlikuje tudi način obdelave podatkov. Zgoraj navedeni podatki se lahko pridobivajo tako od posameznika, na katerega se nanašajo, kot tudi od tretjih oseb ter iz javno dostopnih evidenc in seznamov. V kolikor kandidat ne bo posredoval ustreznih podatkov, družba ne bo mogla izvesti dejavnosti, ki so potrebne za kadrovski izbor, kandidat pa bo nemudoma na ustrezen način obveščen o prenehanji postopka. Vaši osebni podatki bodo shranjeni zgolj za namen zgoraj omenjenih postopkov in v skladu z lokalno zakonodajo. Po določbah 15. in nasl. členov GDPR so posamezniku v zvezi z njegovimi osebnimi podatki priznane številne pravice. Prosimo vas, da se z njimi seznanite. Ob tem vas opozarjamo na pravico do seznanite oziroma potrditve o obstoju vaših osebnih podatkov v našem podjetju; na pravico do obveščenosti o namenu obdelave in predvidenem obdobju hrambe osebnih podatkov v našem podjetju; na pravico do popravka, integracije, posodabljanja, brisanja, anonimizacije vaših osebnih podatkov ali blokiranja podatkov, ki so bili obdelovani na nezakonit način. Če želite uveljavljati katero izmed nadpisanih pravic, nam pišite na Teknoxgroup Slovenija d.o.o., Pod jelšami 10, 1290 Grosuplje, Slovenija; privacy@teknoxgroup.com .

Prosimo, da nam ne pošiljate osebnih podatkov glede vašega zdravstvenega stanja. Te nam boste po potrebi posredovali med razgovorom.