Sistemi automatizacije za putarsku mehanizaciju

Sistemi automatizacije za putarsku mehanizaciju

GPS SISTEMI ZA MJERENJE I MAPIRANJE KOMPAKCIJE VALJAKA ZA ASFALT


Eliminišite nagađanje, koristite efikasniji obrazac valjanja, povećajte produktivnost i štedite gorivo. Površina će govoriti sama za sebe.

UTS - SISTEMI ZA AUTOMATIZACIJU SKIDANJA POVRŠINA

Izdrobite talase na putu. Kontrolom precizne dubine frezovanja minimizira se prekomerno sečenje, stvara se ravnomernija površina i smanjuju potrebe za dodatnim materijalom u procesu ponovnog pokrivanja.

UTS - AUTOMATIZACIJA NIVELACIJE ZA ASFALTNE FINIŠERE


Utrite put za bolje profite. Sistemi za kontrolu izrade puteva kompanije Trimble povećavaju produktivnost izrade puteva dok pritom postavljaju ravnomerniju površinu i smanjuju troškove materijala.

UTS - AUTOMATIZACIJA NIVELACIJE ZA BETONSKE FINIŠERE

Nakon što počnete da polažete beton uz pomoć uređaja PCS900, zapitaćete se kako ste ikada mogli da koristite kanap. Kamioni mogu da priđu i istovare bez vožnje oko kanapa. Manje ćete se zaustavljati, imati manje mesta za struganje i prevazići ciljnu vrednost IRI (međunarodni indeks ravnosti).