Mehaničko-biološka obrada

Mehaničko-biološka obrada

Ključni koraci u raznovrsnim i kompleksnim MBT sustavima:

 • Sjeckanje
  smanjuje ulazni materijal na željenu veličinu čestice. 
 • Prosijavanje 
  razlučuje velike i male komade i priprema materijal za kasnije korake. 
 • Stabilizacija 
  omogučuje raspadanje ili isušivanje organskih komponenata. 
 • Recikliranje 
  vraća vrijedne materijale iz otpada i štedi prirodne sirove materijale. 
 • Derivirana goriva 
  omogućuje iskorištavanje energije u materijalima koji se ne mogu reciklirati. 
 • Naknadna obrada 
  pomaže u poboljšanju kvalitete rezultata MBT-a.

TERMINATOR

Robusni predsjekač.

Zadatak

Predsjeckanje svodi ulazni materijal na konzistentnu veličinu čestica i sprječava velike komade koji bi mogli prouzročiti kasnije probleme. Robusna je otpornost na neželjene materijale veoma važna kod predsjeckanja.

Rješenje

Terminator, sa specijalnom geometrijom zuba i inovativnom montažom alata savršeno zadovoljava te zahtjeve. Četiri različite varijante alata i podešavanje razmaka sječenja bez koraka omogućuju određivanje veličine na izlazu za namjeravanu svrhu. 

Detalji 

Pogon može biti hidraulični ili mehanički. Hidraulična inačica ima stalno kontrolu snage i podešavanje brzine osovine bez skokova, dok mehanička inačica  

ZVJEZDASTA SITA I SITA U OBLIKU BUBNJA

Točno prosijavanje.

Zadatak

Prosijavanje razlučuje sjeckani ulazni material po veličini, kako bi ga se pripremilo za daljnju obradu u svrhu izdvajanja materiala koji se mogu reciklirati i energije iz otpada. Pouzdano funkcioniranje i velika preciznost razlučivanja glavni su zahtjevi koje tehnologija prosijavanja mora zadovoljiti.

Rješenje

Komptechova sita u obliku bubnja i zvjezdasta sita s podesivim veličinama otvora na situ zadovoljavaju ove zahtjeve. Kombinacije više sita mogu postići više koraka prosijavanja na veoma malome prostoru. Ovo je velika prednost za kasnije izdvajanje materijala koji se mogu reciklirati.

Detalji

Kod zvjezdastih sita veličina se čestica može podesiti pritiskom na gumb. Na Komptechovim sitima u obliku bubnja, koja su poznata i kao trommeli, trake se protiv prljavštine i pužni konvejeri za punjenje konfi guriraju za materijal i kapacitet i omogućuju rad bez blokiranja.

TOPTURN I TUNNEL

Brza stabilizacija.

Zadatak

Kompostiranje ima za cilj brzo stabiliziranje materijala uz niske emisije. Krajnji proizvod može biti vlažan za smetlišta, ili suh za spaljivanje.

Rješenje

Prvi je korak često zatvoreno kompostiranje u tunelima ili zatvorenim redovima. Kada emisija naglo skoči tada su se supstance koje se brzo raspadaju slegle. Potom slijedi završno kompostiranje s pomoću mješača redova. Redovito miješanje čini da kompostiranje ili sušenje bude ravnomjerno i efi kasno. Topturn je idealan za ovaj posao, pošto mu njegova robusna funkcionalnost omogućuje izboriti se i s najzahtjevnijim situacijama. 

Detalji

Opcije poput zalijevanja i lateralnog pomicanja komposta omogućuju fi no podešavanje postupka.  

BALLISTOR

Povrat materijala koji se mogu reciklirati uz visoku selektivnost.

Zadatak

Kako bi otpadni materijali bili reciklirani prvo ih se mora odvojiti od drugoga otpada, a potom i očistiti. 

Rješenje

Prosijavanje i balistička tehnologija odvajaju otpad u više vrsta. Bez toga nije moguće odvojiti materijal koji se može reciklirati od nepoželjnoga materijala u kasnijem koraku sortiranja. Na primjer, PET se može lako izdvojiti od kotrljajućih čestica koristeći Ballistor, dok se aluminij može izdvojiti od 50–100 mm čestica na situ. Ballistor nudi do četiri vrste čestica, što ga čini središnjom komponentom u odvajanju otpada u različite linije za završnu obradu.

Detalji

Njegova otpornost na nepoželjne materijale i podesivi kriterij razlučivanja čine Ballistor korisnim za širok opseg primjena. Pošto generira malo kretanja zraka, malo se i prašine proizvodi. 

Rezalni rotor RASOR

Energetski efi kasna proizvodnja RDF-a.

Zadatak

Energetski efi kasna proizvodnja zahtijeva ne samo učinkovito uklanjanje nepoželjnih materijala, već i fi no sjeckanje uz ravnomjerno trošenje energije.

Rješenje

Rasorova tri pužna konvejera ravnomjerno uvlače materijal bez neželjenih materiala u rotor. Potrošnja je energije stroja shodno tomu stalna. Pri 150 rpm vučno kontinuirano sječenje sjecka materijal uz visoki kapacitet.

Detalji

Oštrice se mogu iznova obrtati, a rutinsko je podešavanje razmaka sječenja brzo i lako. Košara sita koja okružuje rotor omogućuje operatoru da proizvodi 60 mm zrna RDF-a za fl uidizirano spaljivanje ili 30 mm zrna za cementne peći. 

 

MULTISTAR

Naknadna obrada za veću kvalitetu.

Zadatak

Neki proizvodi MBT sustava traže naknadnu obradu kako bi osigurali da sav material ostane ispod određene veličine čestica. Osim toga, naknadna obrada štedi troškove energije u fi nom sjeckanju ili korištenje deriviranih goriva.

Rješenje

Zbog malih prostornih zahtjeva, Multistar su sita popularna za naknadnu obradu. Prosijavaju MBT izlazni materijal sličan kompostu i derivirana goriva pouzdano, bez korištenja velikih količina energije.

Detalji

Efikasni, patentirani Cleanstar sustav omogućuje ovim zvjezdastim sitima efi - kasan rad i smanjuje potrebe održavanja. Pri svakom okretu posebno dugi prst na svakoj zvijezdi čisti njen podešeni razmak.