Goriva derivirana iz otpada

Goriva derivirana iz otpada

Otpad prolazi nekoliko koraka na putu od otpada do goriva:  

Predsjeckanje s Terminatorom

Terminator sjecka veliki opseg ulaznih materijala uz veliku dosljednost i visoke opće performanse. Kao predsjekač, osigurava punjenje materijala bez problema i dobivanje ranije defi niranih veličina čestica za kasnije komponente. Terminatorov model koji treba odabrati ovisi o sadržaju nepoželjnih materijala u ulaznome materialu i željenoj količini čestica spremih za gorivo u izlaznome materijalu.

Separacija s Ballistorom

Dizajniran posebno za otpad s nepoželjnim materijalima, Ballistor ih odvaja od predsjeckanog materijala u kotrljajućim česticama. Robusne je građe, a pri tomu zahtijeva malo prostora. Uz to, ovaj balistički separator uzrokuje minorno kretanje zraka. Stoga, kreira malu količinu prašine koju podiže zračno sito. Kao rezultat ovoga potrebno je mnogo manje opreme za uklanjanje prašine što smanjuje troškove rada i energije. Rezultat su dvije glavne veličine čestica: lagane, ravne čestice za gorivo i teške kotrljajuće čestice. Premali material pada kroz otvore sita kako bi se formirale fi ne čestice. Kod suhog fabričkoga otpada završni je proizvod klasični RDF ili calaciner RDF bez daljnjeg fi nog sjeckanja.

Fino sjeckanje s Rasorom

Rasor fi no sjecka ravne čestice na pouzdan i precizan način, često nakon što optička oprema za sortiranje ukloni PVC i moguće materijale za recikliranje. Ovisno o veličini košare sita koja se koristi, veličina goriva može ići od promjera od 60 mm do 30 mm u RDF-u, ili čak 10 mm za veliko gorivo za elektrane na ugalj. Visoke performanse i oštra sječiva osiguravaju niske radne troškove i vrhunsku kvalitetu goriva.

Naknadno prosijavanje s Multistarom

Uz visoke performanse i veoma učinkovito korištenje prostora, Multistar prosijava fi no sjeckano gorivo. Koristeći samo minimalnu količinu energije za sebe, ovo zvjezdasto sito omogućuje niže troškove energije za fi ni sjekač. Veličina se sita i time maksimalna veličina čestica može mijenjati podešavanjem brzine osovine sita uz jednostavan pritisak na gumb.