SLIKE: TAKMIČENJE OPERATERA 2022

SLIKE: TAKMIČENJE OPERATERA 2022

SLIKE: TAKMIČENJE OPERATERA 2022


Pogledajte slike sa održanog Takmičenja operatera 2022.