SPECIJALIZOVANI SMO ZA KOMPOST

SPECIJALIZOVANI SMO ZA KOMPOST

SPECIJALIZOVANI SMO ZA KOMPOST

Biootpad ima važnu ulogu u ekonomskom planu EU za reciklažu. Njegovo odvojeno sakupljanje je propisano u mnogim zemljama EU i pomaže da se očuvaju resursi, zaštiti klima i očuva zemljište. Problem je sve veća količina primjesa.


U posljednje vrijeme, sve veća količina primjesa u kompostu ugrožava ne samo visok kvalitet zemljišta napravljenog s njim, nego i prihvatanje izgrađeno tokom toliko godina napornog rada. Primjese nastaju tako što ljudi bacaju pogrešne stvari u organski otpad, a većina njih je plastična. Sa našim iskustvom i strašću za kompostiranje, sarađujemo sa drugim tehnološkim kompanijama na izradi mašina i procesnih rješenja, kako bismo napravili upotrebljiv kompost od kontaminiranog biootpada. Ovdje želimo da vam damo kratak uvid u to.

 

Pažljivo drobljenje

Mnoge primjese u biootpadu mogu se ukloniti tokom obrade, sve dok se previše ne usitne. Pretjerano usitnjavanje plastičnih materijala najbolje je izbjeći korištenjem sporohodnih šredera. U ovu svrhu, Komptech nudi šredere Terminator, sa jednom osovinom, i Crambo, sa dvije osovine. Oba se mogu konfigurisati za selektivno usitnjavanje podešavanjem i opcijama opreme za jedinicu za usitnjavanje. Predusitnjavanje se može preskočiti da bi se izbjeglo pravljenje suviše sitnih primjesa na početku procesa kompostiranja.

 

Klasiranje prosijavanjem prije kompostiranja postaje sve važnije

Klasiranje prosijavanjem je najefikasniji korak u procesu otklanjanja primjesa i vrši se na skoro svim lokacijama, obično nakon faze truljenja. Kompost mora ispunjavati stroge granične vrijednosti za primjese, dok takva pravila ne postoje za biootpad. Međutim, trenutno se radi na definisanju parametara kvaliteta za organski materijal nakon obrade i prije kompostiranja. Na primjer, prosijavanje prije kompostiranja na 80 mm i uklanjanje ili sortiranje primjesa je opcija za jako kontaminirane primarne sirovine. U tu svrhu, mogu se koristiti gruba doboš-sita i zvjezdasta sita, a u nekim slučajevima diskovi ili separatori sa spiralnom osovinom. Ove tehnologije su dostupne kod kompanije Komptech u širokom spektru mogućnosti, u većini slučajeva sa verzijama za stacionarnu i mobilnu upotrebu.

 

Pojavljivanje novih tehnologija

Fino prosijavanje najčešće vrše doboš sita, iza kojih slijede zvjezdasta sita, često u kombinaciji sa vazdušnom separacijom. Očigledno je da će mašine za prosijavanje, u budućnosti, morati da rade sa manjim veličinama zrna. U razvoju su tehnologije prosijavanja, koje kombinuju snažno kretanje materijala (zvjezdasta sita, elastična sita), i sita od osam i manje milimetara. Trenutno, mašine za automatsko sortiranje, koje koriste blisko infracrveno prepoznavanje ili prepoznavanje boja i slika za odvajanje primjesa od biogenog otpada, nisu u opštoj upotrebi. Ali, sve veći broj postrojenja primjenjuje ovu vrstu tehnologije za kompost, kompost sa primjesama ili usitnjene sirovine.

Treba napomenuti da postoje ograničenja u tehničkim mogućnostima, a što je još važnije, u finansiranju ovakvih rješenja. Stoga, važan korak je poboljšanje izvornog materijala. Informativne kampanje, kao i monitoring, pomoći će da se smanji količina primjesa u organskom otpadu. Konačno, na svima nama je da li će plastika ući u zeleni otpad ili ne.