Obrazac za zaposlenje

Obrazac za zaposlenje

Obrazac za zaposlenje

Obrazac za zaposlenje
<h2>Opći podaci</h2>
Gdje želite raditi

Izjava o privatnosti

Poštovani,

sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2016/679, obavještavamo Vas da će Vaši osobni podaci biti prikupljeni i obrađeni od strane Teknoxgroup Hrvatska d.o.o., kao voditelja obrade, u svrhu zapošljavanja osoblja i provođenja postupka odabira u svrhu potencijalnog zapošljavanja pojedinaca u društvima Teknoxgroup osnovanim u zemljama EU ili u zemljama izvan EU koje pružaju odgovarajuće zaštitne mjere sukladno Uredbi (EU) 2016/679. Obrada, prije Vašeg izričitog pristanka, može uključivati podatke koji se odnose na zdravlje. Ovisno o mediju koji je podnositelj prijave koristio za kontaktiranje naše organizacije (kao što su dobrovoljne prijave, prijave putem interneta, razgovor s head hunterom), obrada se može odvijati putem različitih sredstava. Ranije spomenuti osobni podaci mogu biti prikupljeni i od ispitanika i od trećih strana, iz javnih popisa ili javnih izvora. Neispunjenje obveze dostave podataka znači da nećemo biti u mogućnosti provesti aktivnosti potrebne za zapošljavanje osoblja te će u takvom slučaju kandidat biti uredno obaviješten o trenutnom prestanku postupka. Vaši osobni podaci će biti pohranjeni samo radi izvršenja ranije spomenute svrhe i podliježu lokalnim zakonskim propisima. Članak 15. i dalje Uredbe EU poznaje nekoliko prava Ispitanika, koje Vas pozivamo da pažljivo pregledate. Između navedenih prava, podsjećamo Vas na pravo dobivanja potvrde o postojanju osobnih podataka u našem Društvu; pravo na obaviještenost o svrsi obrade i o predviđenom vremenu u kojem će Vaš osobni podatak biti pohranjen u našem Društvu; pravo na ispravak, integraciju, ažuriranje, brisanje, anonimizaciju Vaših osobnih podataka ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni. Da biste ostvarili prava Ispitanika, molimo Vas da se izravno obratite Teknoxgroup Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 218, Zagreb, Croatia, email: privacy@teknoxgroup.com .

Molim Vas nemojte nam slati osobne podatke o zdravlju. Mi ćemo ih prikupljati tijekom inervjua za posao.