CVA PREMIUM

Kjo CVA ofron mirëmbajtjen e kryer nga Teknoxgroup me pjesët e duhura, saktësisht në kohë dhe shërbimin e duhur për makinerinë tuaj - së bashku me besimin se mund të mbështeteni tek Teknoxgroup për riparime të planifikuara apo të paplanifikuara. - ju do të gëzoni mbrojtje premium gjatë një periudhe 3-vjeçare.

 

 

ÇFARË MERRNI ME PREMIUM

 

   PJESË DHE LËNGJE ORIGJINALE CAT ME SHËRBIM PROFESIONAL:

 • Paketat e planifikuara të mirëmbajtjes në linje me eventet PM
 • Teknikët tanë të shërbimit të trajnuar kanë përvojën, trajnimin dhe mjetet për të mbajtur pajisjet tuaja Cat shpejt dhe me saktësi, duke ju sjellë besimin se do të keni disponueshmërinë maksimale të makinës
 • Shërbimi i mirëmbajtjes i kryer sipas Manualit të Operacionit dhe Mirëmbajtjes

 

   MONITORIM AKTIV I GJËNDJES NGA TEKNOXGROUP:

 • Ekspertët tanë i njohin pajisjet e Cat si askush tjetër. Ne do t'ju ofrojmë informacione mbi funksionimin e makinës tuaj së bashku me sinjalizime në kohë për defektet kritike, në mënyrë që të mund të planifikoni ndërprerjet, të rritni kohën e punës dhe të zvogëloni kostot e funksionimit.

 

   INSPEKTIME TEKNOXGROUP:

 • Përveç rutinës suaj ditore të kontrollit, në çdo interval mirëmbajtje parandaluese, ekspertët tanë do të kontrollojnë pajisjet tuaja përbërësit kryesorë dhe sistemet e ndjekura nga një listë e detajuar e kontrollit
 • Ata do të identifikojnë shenjat e konsumimit ose keqvendosjes dhe do të dokumentojnë / paraqesin rezultatet tek ju, së bashku me një propozim zgjidhje

 

   TË DHËNA TË LIDHURA TË MAKINËS DHE KËSHILLA:

 • Menaxhimi më i mirë i pajisjeve është një nga mënyrat më të mira për ta bërë biznesin tuaj më konkurrues dhe për të ndërtuar aktivitetin tuaj fitimprurës
 • Këshilla vepruese nga portali i konsumatorëve të Teknoxgroup
 • Akses në të dhënat e makinës siç janë orët, vendndodhja, djegia e karburantit dhe alarme të mirëmbajtjes
 • Aksesi në faturat e Teknoxgroup për të gjitha pajisjet tuaja Cat

 

   MBULIM I MAKINERIVE PREMIUM:

 • Për modelet e zgjedhura, një plan i mbrojtjes së Pajisjeve Premier (EPP) dhe konsum i garantuar përfshihet me blerjen e makinës së re dhe duke nënshkruar CVA Premium. EPP tre vjeçar ose 6.000 orë pune mbulon fuqinë elektrike, hidraulike, përbërësit e teknologjisë, elektronikën, kabinën, frenat, drejtimin dhe pezullimin - duke ju dhënë gjatë kohëzgjatjes së kontratës nivelin më të lartë të mbrojtjes së kostos së riparimit në dispozicion

 

   LËNGJE CAT ME ANALIZË S•O•S TEKNOXGROUP PËR MENAXHIMIN E SHËNDETIT TË LËNGJEVE:

 • Shërbimi S•O•S është një proces i pronësuar i krijuar për të kthyer të dhënat e analizës së lëngjeve në informacion të vlefshëm. Ky informacion përdoret për të menaxhuar pajisjet dhe për të ulur kostot e funksionimit
 • Ne vlerësojmë kampionet tuaja bazuar në njohuritë e plota të produktit, vetitë e lëngjeve dhe analizën në bazën e të dhënave globale të makinave Cat

 

PSE PREMIUM BËN PËR JU

Përveç Standard, Premium do t'ju ofrojë një mbrojtje gjithëpërfshirëse të pajisjeve gjatë kohëzgjatjes së CVA.

Premium përfshin lëngje Cat dhe analiza e lëngjeve të kryera nga Teknoxgroup.

Premium përfshin të dhëna të Avancuara të Monitorimit të Gjendjes, raportet dhe konsultat e ekspertëve të Teknoxgroup.

 

 

SHFLETONI PËRMES BROSHURËS SË MARRËVESHJEVE PËR VLERËN E KLIENTIT

dhe shikoni se çfarë marrëveshje i përshtatet më mirë biznesit tuaj