Povratna forma

Povratna forma

Povratna forma

Povratna forma
captcha
Izjava o privatnosti

Izava o privatnosti

Shodno članu 13 Uredbe EU 2016/679, Teknoxgroup Crna Gora d.o.o. (Rukovalac zbirke ličnih podataka) Vas obavještava da će Vaši lični podaci prikupljeni u ovom obrascu, biti obrađeni kako bi odgovorili na Vaš zahtjev i uz Vašu prethodnu saglasnost, Vaši lični podaci će se koristiti u svrhe marketinga, kao što je dodavanje Vašeg e-maila našoj službi za slanje obavještenja i slanje promotivnih reklama o proizvodima i uslugama Teknokgroup-a. Teknoxgroup Crna Gora d.o.o. neće prenositi ili distribuirati prikupljene lične podatke osim kad je to neophodno u svrhu obrade. Vaši lični podaci će se obrađivati samo od strane posebno ovlašćenog osoblja određenog za pristup i obradu podataka. Vaši lični podaci će biti sačuvani u periodu koji ne prelazi svrhe za koje su podaci prikupljeni i naknadno obrađeni. Član 15, i nadalje, Uredbe EU poznaje nekoliko prava lica čiji se podaci obrađuju, pa Vas pozivamo da ih pažljivo razmotrite. Između navedenih prava, podsjećamo Vas na pravo na dobijanje potvrde o postojanju ličnih podataka u našem Društvu; pravo na obavještenje o svrsi obrade i o predviđenom vremenu u kojem će Vaš lični podaci biti sačuvani u našem Društvu; pravo na ispravku, integraciju, ažuriranje, brisanje, anonimizaciju Vaših ličnih podataka ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni. Da biste ostvarili prava lica čiji se podaci obrađuju, molimo Vas da se obratite direktno na adresu: Teknoxgroup Crna Gora d.o.o., Bandići b.b., Danilovgrad, Crna Gora, email: contact-me@teknoxgroup.com.