Povratna forma

Povratna forma

Povratna forma

Povratna forma
captcha
Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Shodno članu 13. EU Uredbe 2016/679, Teknoxgroup d.o.o. (Upravljač podataka) Vas obaveštava da će lične podatke, prikupljene u ovom obrascu, obraditi u cilju odgovora na Vaš zahtev i, uz prethodnu saglasnost, koristiti Vaše lične podatke u marketinške svrhe, kao što su dodavanje Vašeg mejla našem servisu e-biltena i slanje promotivnih reklama u vezi sa proizvodima i uslugama Teknoxgroup. Teknoxgroup d.o.o. neće slati ili širiti prikupljene Lične podatke, osim u svrhu obrade. Vaše lične podatke će obrađivati samo specijalno ovlašćeno osoblje određeno za pristup podacima i njihovu obradu. Vaši lični podaci biće sačuvani na period koji ne prelazi svrhe za koje su podaci prikupljeni i obrađeni. EU Uredba, od člana 15. na dalje, definiše nekoliko prava Subjekta podataka, stoga Vas molimo da ih pažljivo pregledate. Među njima, podsećamo Vas na pravo dobijanja potvrde o postojanju ličnih podataka u našoj Kompaniji; pravo na informisanje o svrsi obrade i o predviđenom periodu na koji će Vaši lični podaci biti sačuvani u našoj Kompaniji; pravo na ispravku, integraciju, ažuriranje, brisanje, anonimizaciju Vaših ličnih podataka ili blokiranje podataka koji su nezakonito procesirani. Za korišćenje gore navedenih prava Subjekta podataka, molimo pišite direktno na Teknoxgroup Srbija d.o.o., Autoput za Niš br.17, 11224 Vrčin, Srbija, mejl: privacy@teknoxgroup.com.