Obrazac za zapošljavanje

Obrazac za zapošljavanje

Obrazac za zapošljavanje

Obrazac za zapošljavanje
<h2>Opšti podaci</h2>
Gde želete da radite

Saglasnost za prikupljanje podataka o ličnosti

Poštovani,

U skladu sa članom 13. Uredbe (EU) 2016/679 i članom 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, obaveštavamo Vas da će Vaši lični podaci biti prikupljeni i obrađeni od strane TEKNOXGROUP SRBIJA DOO BEOGRAD kao rukovalac podataka, u svrhu zapošljavanja osoblja i sprovođenja postupka izbora u svrhu potencijalnog zapošljavanja pojedinaca u društvima Teknoxgroup osnovanim u zemljama EU ili u zemljama izvan EU koje pružaju odgovarajuće zaštitne mere shodno Uredbi (EU) 2016/679.Zavisno od medija koji je podnosilac prijave koristio za kontaktiranje naše organizacije (kao što su dobrovoljne prijave, prijave putem interneta, razgovor s head hunterom), obrada se može odvijati putem različitih sredstava. Ranije spomenuti lični podaci mogu biti prikupljeni i od ispitanika i od trećih strana, iz javnih popisa ili javnih izvora. Neispunjenje obveze dostave podataka znači da nećemo biti u mogućnosti sprovesti aktivnosti potrebne za zapošljavanje osoblja te će u takvom slučaju kandidat biti uredno obavešten o trenutnom prestanku postupka. Vaši lični podaci će biti sačuvani samo radi izvršenja ranije spomenute svrhe i podležu lokalnim zakonskim propisima. Član 15. i dalje Uredbe EU i član 19 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije poznaju nekoliko prava Ispitanika, koje Vas pozivamo da pažljivo pregledate. Između navedenih prava, podsećamo Vas na pravo dobijanja potvrde o postojanju ličnih podataka u našem Društvu; pravo na obaveštenost o svrsi obrade i o predviđenom vremenu u kojem će Vaš lični podatak biti pohranjen u našem Društvu; pravo na ispravak, integraciju, ažuriranje, brisanje, anonimizaciju Vaših ličnih podataka ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni. Da biste ostvarili prava Ispitanika, molimo Vas da se direktno obratite TEKNOXGROUP SRBIJA DOO BEOGRAD, Auto put za Niš 17, Vrčin, Beograd, Srbija, email: privacy@teknoxgroup.com. Molimo da nam ne šaljete podatke o Vašem zdravlju. Mi ćemo takve podatke prikupiti tokom intervjua za posao.