KARBURANTET QË RRJEDHIN NGA MBETJET

KARBURANTET QË RRJEDHIN NGA MBETJET

Mbetjet kalojnë përmes disa hapave rrugës së tyre nga mbetje në karburant:

PARA – COPËTIMI ME TERMINATOR

Terminatori copëton një gamë të gjerë materialesh që futen, duke u përputhur në mënyrë shumë konsistente me një performancë të përgjithshme të lartë. Si para-copëtues, ai siguron ushqimin me materiale pa probleme në madhësitë të paracaktuara pjesëze deri tek komponentët që pasojnë. Modeli i terminatorit të zgjedhur varet nga përmbajtja e të kundërtave nga materialet që futen dhe sasia e dëshiruar dhe e thyerjes së gatshme për karburantin në prodhim.  

VEÇIMI ME BALLISTOR

I projektuar në mënyrë të veçantë për mbetje që përmbajnë të kundërta, Ballistor i veçon këto nga një rrjedhë materialesh të para-copëtuara në fraksione rrotulluese. I ndërtuar i fortë dhe që ka nevojë vetëm për pak hapësirë, ky veçues balistik shkakton thjeshtë lëvizje të vogël ajri. Prandaj ai krijon vetëm një fraksion të pluhurit që ngrihet nga shosha e ajrit. Si rezultat, nevojitet shumë më pak pajisje për të hequr pluhurin, duke reduktuar kostot e operimit dhe të energjisë. Prodhimi janë dy fraksione kryesore: fraksioni i lehtë, i sheshtë për karburantin dhe fraksioni i rëndë, i kundërt rrotullues. Materiali nën përmasë bie nën vrimat e sitës për të formuar një fraksion të imët. Me mbetje me përbërje të thatë, produkti fundorë mund të jetë një RDF klasike ose një RDF kalciner pa copëtime të mëtejshme të holla.

COPËTIMI I IMËT ME RASOR

Rasor e copëton imët fraksionin e sheshtë në varësi dhe shpesh me precizion  pasi një pajisje optike veçimi të ketë hequr PVC dhe të riciklueshme të mundshme. Në varësi të koshit të sitës të përdorur madhësia e karburantit mund të shkojë nga 60 mm diametri deri në 30 mm RDF me ajër, ose madje 10 mm karburant për fabrikat e energjisë që ndizen me qymyr. Performanca e lartë dhe thikat e mprehta sigurojnë kosto të ulta operuese dhe cilësi të lartë karburanti.

PAS-SITJA ME MULTISTAR

Me performancën e lartë dhe me përdorimin shumë efektivë të hapësirës, Multistar e sit imët karburantin e copëtuar. Duke përdorur vetëm energji minimale, kjo sitë me yll mundëson kosto më të ulëta të energjisë për copëtuesin e imët. Prerësi i sitës dhe madhësia maksimale e pjesëzave të karburantit mund të ndryshohen duke axhustuar shpejtësinë e boshtit të sitës thjeshtë duke shtypur një buton.