Newsletter

Newsletter

Regjistrohuni për newsletter-in tonë dhe qëndroni të përditësuar mbi zhvillimet e fundit dhe ofertat speciale!

Teknoxgroup newsletter ju mban të informuar për zhvillimet më të fundit të produkteve dhe shërbimeve tona. Ju do të jeni mes të parëve që do të përfitojnë ofertat tona ekskluzive!

Shënim privatësie


Shënim privatësie

Në bazë të artikullit 13 të rregullores së BE 2016/679, Teknoxgroup d.o.o. (the Data Controller) ju informon se të dhënat personale të mbledhura në këtë template do të përpunohen që të kemi mundësi ti përgjigjemi kërkesës suaj dhe në bazë  të pëlqimit paraprak, të përdoren të dhënat tuaja për qëllime marketingu, si shtimi i adresës suaj në shërbimin tonë të newsletter dhe dërgimi i reklamave promocionale rreth produkteve dhe shërbimeve të Teknoxgroup.

Teknoxgroup d.o.o. nuk do ti komunikojë ose ti shperndajë të dhënat personale që janë mbledhur, përveçëse në rastin e nevojshëm të përpunimit të të dhënave. Të dhënat tuaja personale do të përpunohen vetëm nëpërmjet stafit të specializuar dhe të autorizuar posaçërisht për përpunimin e të dhënave. Të dhënat tuaja personale do të ruhen për një periudhë që nuk tejkalon qëllimet për te cilat të dhënat janë mbledhur dhe si rrjedhojë përpunuar. Artikulli 15 et seq i rregullores së BE njeh disa të drejta të subjektit të të dhënave, që ju fton ju ta lexoni me kujdes. Midis këtyre, ne ju kujtojmë të drejtën tuaj për të marrë konfirmim mbi ekzistencën e të dhënave tuaja personale në kompaninë tonë, të drejtën për t’u informuar mbi qëllimin e përpunimit dhe për periudhën e parashikuar për të cilën të dhënat tuaja personale do të ruhen në kompaninë tonë; të drejtën për të përfituar korrigjim, integrim, përditësim, fshirje, anoninizim të të dhënave tuaja ose bllokim i të dhënave të cilat janë përpunuar në mënyrë të paligjshme. Për të vënë në zbatim të drejtat e përcaktuara këtu e më lart, ju lutem të shkruani direkt tek TEKNOXGROUP SHQIPERI SH.P.K., Rruga Nacionale Tirane - Durres, km.16, Fshati Mucaj - Vore, Albania, email.: privacy@teknoxgroup.com.