Ngarkuesit për të gjitha terenet

Ngarkuesit për të gjitha terenet

Te dhëna teknikePresioni jashtëzakonisht i ulët i ushtruar në tokë i krijon mundësinë Ngarkueseve për të Gjitha Terrenet Cat të punojnë atje ku ngarkueset e tjera (kompakte) me zinxhir nuk munden.

 

 >>> CAT D3 KOMPAKT ME SHINA  

 

 

Modeli                        Fuqia Neto

Kapaciteti Veprues@35%

Pesha OperativeTe dhëna tekniketh

239D3

50,1 kW

695 kg

3372 kg

Katallog

Broshurë

249D3

50,1 kW

790 kg

3552 kg

Katallog

Broshurë

259D3

55,4 kW

915 kg

4076 kg

Katallog

Broshurë
279D3

55,4 kW

1010 kg

4579 kg

Katallog

Broshurë
289D3

55,4 kW

1315 kg

4848 kg

Katallog

Broshurë
299D3

73 kW

1580 kg

5200 kg

Katallog

Broshurë
299D3 XE

82 kW

1620 kg

5333 kg

Katallog

Broshurë

 

BROSHURË