KONTROLLI I ASFALTIMIT

KONTROLLI I ASFALTIMIT

KONTROLLI I NGJESHJES PËR NGJESHËS ASFALTI


Eliminoni hamendjen, përdorni një model më efikas, rritni produktivitetin dhe kurseni karburantin. Sipërfaqja do flasë vetë.

KONTROLLI I ASFALTIMIT PËR MAKINAT FREZË

Bluani valët. Kontrolli i thellësisë së saktë të prerjes së frezës minimizon prerjen e tepërt, krijon një sipërfaqe të lëmuar dhe redukton nevojën për materiale shtesë në procesin e riasfaltimit.

KONTROLLI I ASFALTIMIT PËR SHTRUESIT E ASFALTIT


Shtron rrugën për fitime më të mira. Sistemet e Kontrollit të Asfaltimit Trimble ndihmojnë përshpejtimin e prodhimit të shtrimit ndërsa shtron një sipërfaqe të lëmuar, dhe redukton kostot e materialeve.

KONTROLLI I ASFALTIMIT PËR ASFALTUESIT SLIPFORM

Pasi të filloni të shtroni betonin me PCS900, ju do të çuditeni se perse keni përdorur pengesa. Kamionët mund të tërheqin dhe hedhin pa shkuar rreth pengesave. Do të ndaloni më rrallë, do keni më pak probleme dhe do ta flakni numrin tuaj të synuar IRI.