КОНТРОЛА НА ИЗГРАДБА НА ПАТИШТА

КОНТРОЛА НА ИЗГРАДБА НА ПАТИШТА

КОНТРОЛА НА НАБИВАЊЕТО КАЈ ВАЉАЦИТЕ ЗА АСФАЛТ


Елиминирајте го погодувањето, зголемете ја продуктивноста и заштедете гориво. Површината ќе „зборува” сама по себе.

КОНТРОЛА НА ИЗГРАДБА НА ПАТИШТА ЗА ФРЕЗИ

Здробете ги брановите на патот. Контролирање на прецизната длабочина на фрезовање (сечење), се минимизира прекумерното сечење, се создава рамномерна површина и се намалува потребата од дополнителни материјали во процесот на повторното покривање.

КОНТРОЛА НА ИЗГРАДБАТА НА ПАТИШТА ЗА АСФАЛТНИ ФИНИШЕРИ


Пробивајте го  патот до зголемена заработувачка.   Системите за контрола на асфалтирањето на компанијата  „Trimble” ја зголемуваат продуктивноста во градењето патишта истовремено  поставувајќи  порамна површина и   намалувајќи ги  трошоците за материјал.

КОНТРОЛА НА ИЗГРАДБАТА НА ПАТИШТА ЗА БЕТОНСКИ ФИНИШЕРИ

Кога еднаш ќе почнете да поставувате бетон со помош на уредот PCS900, ќе се запрашате како воопшто сте користеле  канап („string line”). Камионите можат да пријдуваат и истоварат без да возат околу канапот. Поретко ќе застанувате, ќе има помалку места за стругање и ќе ја надминете целната вредност  IRI (меѓународен индекс за равност).