Električni kablovski čeoni kopači

Električni kablovski čeoni kopači

Cat® Električni kablovski čeoni kopači su napravljeni specijalno za uklanjanje velikih količina gornjeg sloja i rude, sa nižom cijenom po toni.

 

 

 

 

 

 

 

Model     Korisno opterećenje korpeKapacitet korpeRadna težina, sa korpom i standardnim polužjemSpecifikacija

7295

45,4 t

18,4-39.0 m3 

789.251 kg

Katalog

7395

63,5 t

19,1-61,2 m3

1,288.656 kg

Katalog

7495HD

81,8 t

19,1-61,2 m3

1,306.346 kg

Katalog

7495 SA KABLOVSKIM POKRETAČEM

100 t

30,6-61,2 m3

1,369.246 kg

Katalog

7495 SA HIDROPOKRETAČEM

100 t

30,6-61,2 m3

1,382.400 kg

Katalog

7495 HF SA KABLOVSKIM POKRETAČEM

100 t

30,6-61,2 m3

1,429.120 kg

Katalog

7495 HF SA HIDROPOKRETAČEM

100 t

30,6-61,2 m3

1,442.274 kg

Katalog