Skrejper

Skrejper

SKREJPERI SA ELEVATOROM

 • Utovar/prevoz/razastiranje uz malu količinu opreme za podršku.
 • Kondicionira materijal koji ide u korpu.
 • Mogućnost samostalnog rada.
 • Skrejper sa elevatorom pomaže kod sabijanja.
 • Dobar alat za završne radove.
 • Dužina koju mogu preći sa teretom: 150 – 1000 m.
 • Mali otpor kotrljanja.
 • Idealni za kratke relacije.
 • Najbolji za omiljeni materijal.
 • Idealni za korištenje kod otkosa.
 • Mogu da obavljaju i precizno podizanje malih količina materijala.
ModelNeto snagaZapremina u
nasutom stanju
Najveća brzina
natovarene mašine
Tehničke karakteristike
623K

304 kW

17,6 m³

53,9 km/h

Katalog

OTVORENI SKREJPERI

 • Brzi utovar/istovar.
 • Ravnomjerno rasprostiranje materijala uz istovremeno kretanje.
 • Veliki kapacitet nosivosti.
 • Mali troškovi/visoka produktivnost.
 • Dužina koju mogu preći sa teretom: 150 – 1500 m.
 • Idealni za promjenjive uslove materijala.
 • Idealni su za pomijeranje velikih količina materijala. 
ModelNeto snagaZapremina u
nasutom stanju
Najveća brzina
natovarene mašine
Tehničke karakteristike
621K

304 kW

18,4 m³

53,9 km/h

Katalog

627K

304 / 216 kW

18,4 m³

53,9 km/h

Katalog
631K

425 kW

26 m³

55,8 km/h

Katalog

637K

425 kW

26 m³

55,8 km/h

Katalog

637G (Coal Bowl)

373 / 211 kW

38 m³

53 km/h

Katalog

657G

447 / 337 kW

33,6 m³

55,7 km/h

Katalog

657G (Coal Bowl)

447 / 337 kW

56 m³

53 km/h

Katalog