Повеќенаменски-теренски натоварувачи – гасеничари

Повеќенаменски-теренски натоварувачи – гасеничари

Исклучително малите притисоци врз тлото овозможуваат Cat повеќенаменските машини на гасеници да работат таму каде што другите компактни машини на гaсеници не можат.

 

 >>> CAT D3 СЕРИЈА  

 

 

Моделl                        Нето моќност

Pаботен капацитет @35%

Работна тежинаТехнички карактеристики

239D3

50,1 kW

695 kg

3372 kg

Каталог

Брошура

249D3

50,1 kW

790 kg

3552 kg

Каталог

Брошура

259D3

55,4 kW

915 kg

4076 kg

Каталог

Брошура
279D3

55,4 kW

1010 kg

4579 kg

Каталог

Брошура
289D3

55,4 kW

1315 kg

4848 kg

Каталог

Брошура
299D3

73 kW

1580 kg

5200 kg

Каталог

Брошура
299D3 XE

82 kW

1620 kg

5333 kg

Каталог

Брошура

 

БРОШУРА