CAT ADVANSYS

CAT ADVANSYS

CAT ADVANSYS


Cat Advansys™ është sistemi i veglave me i ri dhe më robust për punimin dhe germimin e tokës duke përfaqësuar standardin më të lartë në GET pa çekiç.

Majat dhe përshtatësit Cat Advansys™ janë ndërtuar për të ofruar produktivitet maksimal dhe koston më të ulët për jetëgjatësinë e koves në aplikimet më të vështira, duke lëvizur më shumë material me më pak nevojë për servis makinerie. Ato janë të përshtatura për t'u montuar ne çdo kosh/kove në industri.

Benefitet e sistemit Cat Advansys™:

  • Produktivitet i përmirësuar
  • Besueshmëri më e lartë
  • Instalim pa çekiç
  • Instalim i thjeshtëzuar

 

  

Katallog