Motorë Industrial

Motorë Industrial

Ju lutemi klikoni këtu për të hapur në një dritare të re faqen me Pyetësorin që plotësohet për të nxjerrë Tabelën e Parametrave të Motorit Industrial që përmbush nevojat tuaja.

Ju lutemi klikoni këtu për të hapur Udhëzuesin e Klasifikimit të Motorëve Industrialë Caterpillar. (Caterpillar Industrial Engine Ratings Guide).

 

TIER 4 FINAL/STAGE IV EMISSION STANDARDS

Click on the window on the right to see technology overview of EPA Tier 4 Final/Stage IV engines.

 

 

 

 

ModelMinimum powerMaximum power
C1.730 bkW30 bkW
C2.236,4 bkW50 bkW
C3.4B45 bkW55,4 bkW
C3.4B63 bkW90 bkW
C4.4 ACERT70 bkW129,4 bkW
C7.1 ACERT116 bkW225 bkW
C9.3 ACERT224 bkW298 bkW
C13 ACERT287 bkW388 bkW
C15 ACERT354 bkW433 bkW
C18 ACERT429 bkW470 bkW
C18 ACERT447 bkW597 bkW
C27 ACERT653 bkW783 bkW
C32 ACERT746 bkW895 bkW

 

TIER 4 INTERIM/STAGE IIIB EMISSION STANDARDS

ModelMinimum powerMaximum power
C0.58,2 bkW10,2 bkW
C0.79 bkW15,3 bkW
C1.114,4 bkW18,4 bkW
C1.520,9 bkW25,1 bkW
C1.723,6 bkW26,1 bkW
C2.231 bkW49,3 bkW
C3.4B63 bkW90 bkW
C4.4 ACERT70 bkW129,4 bkW
C6.6 ACERT89 bkW129,4 bkW
C7.1 ACERT151 bkW205 bkW
C9.3 ACERT224 bkW298 bkW
C13 ACERT287 bkW388 bkW
C15 ACERT354 bkW433 bkW
C18 ACERT429 bkW522 bkW
C18 ACERT447 bkW597 bkW
C27 ACERT597 bkW783 bkW
C32 ACERT709 bkW895 bkW

 

LESSER REGULATED

ModelMinimum powerMaximum power
C4.454 bkW83 bkW
C4.4 ACERT61.5 bkW106 bkW
C7.1112 bkW162 bkW
C7.1 ACERT116.5 bkW205 bkW
C7 ACERT168 bkW224 bkW
C9 ACERT205 bkW280 bkW
C11 ACERT242 bkW336 bkW
C13 ACERT287 bkW388 bkW
C15 ACERT328 bkW444 bkW
C18 ACERT429 bkW597 bkW
C27 ACERT597 bkW858 bkW
C32 ACERT708 bkW1007 bkW
3406C280 bkW347 bkW
3508 507 bkW746 bkW
3508B746 bkW820 bkW
3512761 bkW1119 bkW
3512B1119 bkW1231 bkW
3512C1120 bkW1120 bkW
3516C1506 bkW1506 bkW