BASHKËGJENERIMI/KOMBINIMI I GAZIT DHE NXEHTËSISË

BASHKËGJENERIMI/KOMBINIMI I GAZIT DHE NXEHTËSISË

Shumë hapësira industriale si fabrikat e prodhimit, rafineritë, dhe impiantet e ngrohjes rajonale, tharësit industrialë; ose ndërtesat komerciale si resortet, qendrat tregtare, ndërtesat e larta të zyrave, universitetet, qendrat e të dhënave, dhe spitalet, mund të reduktojnë kostot operative me anë të implementimit të një sistem gjeneratori Cat® CHP (gjithashtu i njohur si bashkëgjenerim) duke përdorur një tub të pastër gazi natyror si burim karburanti. Setet e gjeneratorëve Cat në të njëjtën kohë mund të sigurojnë elektricitet dhe energji ngrohjeje për nevojat termike të një ndërtese. Ndërkohë që një rrjet energjie elektrike dhe bolieri gazi natyror të ndarë, shpesh japin më pak se 50% efiçencë, projektet e gjeneratorëve Cat CHP kanë përfitime shtesë.

Cilat janë përfitimet e bashkëgjenerimit?

  • Efiçencë energjie deri në 90%
  • Më pak kosto energjie krahasuar me sistemet e gjenerimit të ndara të nxehtësisë dhe elektricitetit
  • Më pak emitime krahasuar me sistemet e gjenerimit të ndara të nxehtësisë dhe elektricitetit
  • Çertifikim Lidershipi në energji dhe dizajn mjedisi (LEED) nëpërmjet krediteve të efiçencës energjitike