Ngarkues/Gërmues me Goma

Ngarkues/Gërmues me Goma

Pak rëndësi ka nëse po kryeni gërmime, hapje gropash, rimbushje të gropave të hapura, apo transportim të materialeve, i vetmi që plotëson nevojat tuaja është Ngarkuesi/Gërmuesi me Goma i markës Cat. Caterpillar-i vendos standardet në industri me makineritë e saj të fuqishme, komode dhe me shumë funksione të projektuara për të kryer më shumë punë në më pak kohë.

 

ModeliFuqia NetoPesha Operative
Dubina kopanja
Standardna strela
Te dhëna teknike

428

68 kW

70kW

8.131 - 11.000 kg

8.206 - 11.000 kg

4298 mm

4298 mm 

Katallog HRC

Katallog LRC

432

76 kW

70 kW

8.322 - 11.000 kg

4298 mm

Katallog HRC

Katallog LRC

434

68 kW

70 kW

9.170 - 11.500 kg

4349 mm

Katallog HRC

Katallog LRC

444

76 kW

70 kW

9.462 - 11.500 kg

4331 mm

Katallog HRC

Katallog LRC

NGARKUES CAT® BACKHOE

(HRC Katallog)