Mbështetje IT

Mbështetje IT

Mbështetje në distancë

Ju lutem telefononi personin e kontaktit të Teknoxgroup IT dhe kur të lajmëroheni, ju lutem të klikoni në linkun e TeamViewer më poshtë e më pas ndiqni instruksionet e dhëna nga personeli i IT.

TeamViewer for Remote Support Remote Support