ИТ поддршка

ИТ поддршка

Поддршка од далечина

Јавете се во Teknoxgroup на лицето за ИТ поддршка и кога ќе ви биде посочено кликнете на долунаведениот линк TeamViewer и следете ги упатствата кои ви ги даваат.

TeamViewer for Remote Support Remote Support