POVEĆANJE EFIKASNOSTI DO 45%

POVEĆANJE EFIKASNOSTI DO 45%

VEĆA PRODUKTIVNOST I NIŽI TROŠKOVI

VEĆA PRODUKTIVNOST I NIŽI TROŠKOVI

Rukovaoci svih nivoa iskustva mogu kopati, utovarivati i ravnati pouzdanije, brže i preciznije. Time se postiže brži završetak posla, manje dodatnog rada i niži troškovi.

 

 

STANDARDNA TEHNOLOGIJA

• Cat Grade sa opcijom pomjeranja

• Sustav Cat Payload

• Cat Grade sa 2D

Raspoložive opcione nadogradnje:

+ Cat Grade sa naprednim 2D

+ Cat Grade sa 3D

 
CAT GRADE SMANJENJE TROŠKOVA*

• Eliminiše troškove oznaka, mjerača nagiba i dodatnog rada

• Smanjuje troškove goriva i rada postizanjem nagiba sa manje prolaza

• Smanjuje broj radnih sati stroja sa manje prolaza i manje dodatnog rada

• Smanjuje potrebnu količinu materijala preko poboljšane preciznosti nagiba

*u poređenju sa tradicionalnim metodama ravnanja

 

NEMA VIŠE NAGAĐANJA

Informacije u realnom vremenu o vašoj opremi na dohvat ruke:

• Cat Product Link™ prati lokaciju, radne sate, gorivo, vrijeme u praznom hodu i kodova grešaka

• VisionLink pokazuje vam status kompletne vaše opreme - bez obzira na marku

• My.Cat.com vam pruža pristup dodatnim informacijama od Cat i vašeg Cat zastupnika

 

 

Next Gen 320 Brochure

Next Gen 320 GC Brochure

Next Gen 323 Brochure